ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Dne 22.2.2023 je pričel veljati  Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) – https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri, s katerim  se vzpostavljajo sistemski mehanizmi za prijavo kršitve veljavnih predpisov in zaščito prijavitelja (»žvižgaca«) teh kršitev. Prijava kršitev in odprava nepravilnosti je namreč v javnem interesu in prispeva k boljši kakovosti in ustreznosti storitev, zaščiti finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske Unije ter h krepitvi pravne države in vladavine prava. S tem zakonom se tako v slovenski pravni red prenaša tudi Direktiva EU 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. ...  Preberi več

PARAFIRAN STAVKOVNI SPORAZUM MED VLADO IN POGAJALSKO SKUPINO SINDIKATOV S PODROČJA ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA

Vodji obeh pogajalskih skupin sta 7.12.2022  parafirala stavkovni sporazum, kot posledico izvedene stavke v 16.2.2022 v zdravstvu in socialnem varstvu. Dogovor za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, ki niso bili deležni povišanja plačnih razredov v novembru 2021, prinaša višje plačne razrede, v različnem razponu. Pri tem je  dogovorjeno, da se del doseženega začne izplačevati. s 1.1.2023, preostali del s 1.4.2023 (tudi v skladu s centralnim dogovorom z javnim sektorjem). Skupina J oz. delovna mesta v J, ki niso bila deležna povišanj novembra 2021, bodo deležna povišanja za 1 pr s 1.4.2023, v skaldu s centralnim dogovorom za ves javni sektor. ...  Preberi več

Po 11 letih novi kadrovski standardi in normativi socialnovarstvenih storitev

Minister Janez Cigler Kralj je podpisal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (pravilnik), ki prinaša spremembe normativov za zaposlene v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter spremembe na področju storitve osebna pomoč. Spremembe pravilnika določajo, da se bo do leta 2030 število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev povečalo za več kot 2200 zaposlitev. ...  Preberi več

Napoved stavke

Ker današnja pogajanja z vladno stranjo niso bila uspešna, smo bili v koordinaciji sindikatov dejavnosti zdravstva in socialnega varstva primorani napovedati stavko, ki bo potekala 16. februarja 2022 od 7. do 22. ure. ...  Preberi več