NAŠI DOSEŽKI

Konferenca reševalcev in urgentnih delavcev Slovenije

NAŠI DOSEŽKI

  • DOSEŽENO PRIMERNO OVREDNOTENJE SKORAJ VSEH DELOVNIH MEST V NMP
  • AKTIVNO SODELOVANJE KONFERENCE V PROJEKTU PREMIK – POKLICNO ZAVAROVANJE/ „BENIFICIRAN STAŽ“
  • SEZNANITEV VSEH NOSILCEV SISTEMA NMP Z NASTANKOM KONFERENCE IN NJIHOVO PROBLEMATIKO (MZ, ZZZS, ZBORNICA ZVEZA, ZAVODI – DIREKTORJI),
  • LOČITEV DELOVNIH MEST / SOČASNEGA POKRIVANJA,
  • PRIPRAVLJEN PRVI PREDLOG PRAVILNIKA ZA REŠEVALNA VOZILA – STAROST RV IN KM,
  • V OKVIRU SINDIKATA OPRAVLJENE PRVE RAZBREMENILNE DELAVNICE IN RAZBREMENILNI RAZGOVORI S PROFESIONALNIM TERAPEVTOM,
  • PRIDOBLJEN URADNI DOKUMENT OD NOSILCEV NMP O LOČITVI NUJNIH IN NENUJNIH PREVOZOV,
  • USPEŠNA POMOČ KONFERENCE PRI RAZŠIRITVI MREŽE NMP V DOLOČENIH ZAVODIH,
  • SEZNANITEV NOSILCEV NMP S PROBLEMATIKO VUZ, PSIHIATRIČNI SPREJEM PROTI VOLJI,
  • PRIZNANJE NPK V VUZ,…