Home

Ob izbruhu novega koronavirusa – aktualne informacije za delavke in delavce>>

Dragi člani sindikata, predsedniki sindikatov in zaupniki v zavodih, sindikalni kolegi in sodelavci. Letošnje posebno, noro »covid« leto se izteka. Leto, ki je bilo izjemno naporno predvsem za vse vas, zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu. Skoraj deset mesecev neizmernega truda, požrtvovalnosti in solidarnosti pri obvladovanju epidemije, pomeni na drugi strani vašo izčrpanost, izgorelost, nemoč.

Bilo je leto številnih sprememb na zasebnem in službenem področju, leto prilagoditev in življenja »na daljavo«. V Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije smo se v tem turbulentnem času vseskozi trudili za boljše in varne delovne pogoje in ustreznejše plačilo za delo v teh nevarnih pogojih dela. Ob pripravah interventnih ukrepov, smo opozarjali, protestirali zoper neodzivnost pristojnih ministrstev in politike, nespoštovanju socialnega dialoga, pripravljali predloge. V vsem nismo bili uspešni, nekatere odločitve prepuščamo tudi sodnim mlinom.

Ob koncu leta, ob predlogu že 7 paketa ukrepov, lahko vendarle izpostavimo nekaj dosežkov, ki jih brez vztrajnosti in aktivnosti na sindikalni strani ne bi bilo. Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu so in še bodo prejemali dodatek za delo v rizičnih razmerah (65% osnovne plače) in dodatek za neposredno delo s pacienti obolelimi za covid-19, širi se obseg upravičencev (delovna mesta plačne skupine J), ki so upravičeni do teh dodatkov, vključno na zaposlene pri zunanjih izvajalcih in zaposlene preko javnih del. Še posebej pomembna izboritev je neobdavčitev teh dodatkov.

Dodatki, ki so jih zaposleni prejeli za delo v rizičnih razmerah, za nevarnost in posebne obremenitve, se v letih 2020 in 2021 ne upoštevajo v davčno osnovo za plačilo dohodnine. Ureja se 100% nadomestilo za primer okužbe na delovnem mestu za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, zaradi nezmožnosti koriščenje dopusta se omogoča prenos le tega, zagotovljena so sredstva za zaposlovanje dodatnega kadra v socialni oskrbi,…

Zdravstvena kriza svetovnih razsežnosti je razgalila vse anomalije v našem sistemu zdravstva in socialne oskrbe, zlasti pa potrdila mačehovski odnos vseh dosedanjih politik do zaposlenih v teh dejavnostih, ki sta danes ključni steber obvladovanja epidemije. In to kljub izjemni kadrovski in plačni podhranjenosti. Kljub dodatnim finančnim sredstvom za dodatno zaposlovanje, ostaja nerealizirana naša stavkovna zahteva po dokončnem sprejemu kadrovskih standardov in normativov v zdravstvu in sociali oziroma prenovitvi le teh.

Prebivalstvo si zasluži kvalitetno in varno zdravstveno obravnavo in socialno oskrbo. Tega ni več možno zagotavljati zgolj na račun empatije, sočutja, pripadnosti poklicu in solidarnosti delavcev in delavk v zdravstvu in sociali. Potrebno je zaposliti zadostno števil ustrezno usposobljenega kadra, ki mora za svoje delo prejeti boljše plačilo. To so naše naloge v naslednjem letu. Vse to, hkrati z besedami hvaležnosti, v teh težkih trenutkih izražajo tudi odločevalci. Pričakujemo, da tega do takrat, ko bo to potrebno udejaniti, ne bodo pozabili.

Na tem mestu se vsem članom in zaupnikom iskreno zahvaljujemo za vaše delo, podporo, našim kolegom iz sindikalnih vrst in sodelavcem za njihovo pomoč in sodelovanje. Ob bližajočih se praznikih vam želimo, da bi bili ti prijetni in da bi jih lahko v čim večji meri preživeli s svojimi družinami in bližnjimi. Da bi bila to priložnost za počitek, kljub temu, da boste mnogi med vami tudi praznični čas preživeli na delovnem mestu.

Novo leto naj poskrbi za srečo in predvsem obilico zdravja. Da se naša življenja vrnejo v našo normalnost. Tja, kjer je stisk roke sočloveku in objem bližnjega samoumeven.

Srečno 2021!

Mojca Šumer Korman,
Sekretarka SZSSS

Aleksander Jus,
Predsednik SZSSS

 

 

Starejši prispevki

 

Pravna pomoč

Vsem članom Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva je na voljo brezplačna pravna pomoč. Zato se v primeru, da potrebujete nasvet, informacijo ali pomoč, ko želite zavarovati pravice iz dela, delovnega razmerja ali socialnega položaja, zglasite v pravni službi najbližje Območni organizaciji ZSSS.

Vsi člani sindikata ZSSS lahko s kartico ugodnosti koristite ugodnosti najrazličnejših ponudnikov, s čimer vam želimo olajšati vsakdanje nakupovanje in vam privoščiti ugodnejše prijetne urice.

Kartico ugodnosti lahko uporabljate na vseh poslovnih objektih, kjer opazite nalepko. Seznam ponudnikov je objavljen tudi v glasilu Delavska enotnost. Več informacij dobite na sedežih območnih organizacij ZSSS.
Kartica ugodnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je tudi plačilna kartica Maestro. Vsak član sindikata, ki to želi, lahko svojo sedanjo kartico ugodnosti zamenja s plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH in z njo, poleg dosedanjega načina uveljavljanja ugodnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji, v mnogih primerih tudi plačal storitev ali izdelek, ki ga kupuje, po nižji ceni.

Zakaj je dobro biti član sindikata?
Ker ti ni vseeno, kaj se v Sloveniji dogaja na področju delavskih pravic in ker želiš na to dogajanje vplivati. Ker širši krog ljudi pomeni več koristnih izkušenj in znanja. Ker je lažje, če ti v težavah nekdo stoji ob strani in ti pomaga. Ker veš, da smo skupaj močnejši!

Kaj pridobim, če postanem član?
Vsak član ima pravico do brezplačnega strokovnega svetovanja o prejemkih iz delovnih razmerij in brezplačnega pravnega svetovanja s področja delovnega in socialnega prava. Določene pravice so lahko dogovorjene samo za člane sindikata. Sindikat svojim članom nudi kolektivno nezgodno zavarovanje, sindikalno solidarnostno pomoč, sindikalne počitnice ter možnost ugodnih posojil preko Delavske hranilnice.

Kdo konkretno je tisti, ki mi bo pomagal, ko bom v težavah?
Najprej se lahko obrneš na svojega sindikalnega zaupnika v podjetju. Pravno pomoč nudijo območne organizacije in strokovne službe ZSSS, v reševanje problemov pa se vključuje tudi sindikat dejavnosti na državni ravni.

Zakaj bi se včlanil ravno v vaš sindikat?
ZSSS je največja in najštevilčnejša sindikalna organizacija v Sloveniji. V naši sredini je pisano število različnih panožnih sindikatov, kjer vsak najde prostor zase. Smo edini z razvejano mrežo območnih organizacij po celi Sloveniji, da smo lahko bližje svojim članom.

Kako se torej lahko včlanim?
Člani se v ZSSS včlanjujejo v enega od sindikatov, ki je član ZSSS. Seznam vseh naših sindikatov se nahaja TUKAJ. Predpogoj za včlanitev v sindikat je prostovoljni podpis pristopne izjave. S podpisom pristopne izjave še včlanitev ni dokončno opravljena, saj mora biti podpisana pristopna izjava posredovana sindikatu, v katerega se član včlanjuje.

Kadar je pri delodajalcu že organiziran sindikat, se podpisana pristopna izjava preda sindikalnemu zaupniku, ki bo opravil vse nadaljnje postopke, vključno s predajo članske izkaznice. Kadar se v sindikat včlanjuje delavec, ki je zaposlen pri delodajalcu, kjer še ni organiziranega sindikata, preda podpisano pristopno izjavo na sedežu območne organizacije ZSSS, ki pokriva območje, kjer je sedež delavčevega delodajalca. Tam ga bodo pristojni seznanili z vsemi nadaljnjimi postopki ter z njegovimi pravicami, ugodnostmi in obveznostmi, ki jih je pridobil kot član sindikata.

Najbližjo območno organizacijo, kontakte in uradne ure smo zapisali TUKAJ.