Home

30 let Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

V teh dneh je vsa Slovenija v praznovanju 30. jubileja naše lastne samostojne države Slovenije. 30 let delovanja praznuje tudi naš sindikat - Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije.

  1. junij 1991: Ob 1,15 minut se začne vojna za Slovenijo. Enote JLA zapustijo vojašnice, pride do prvih spopadov, barikade ohromijo gibanje. Prav na ta dan, 27. junija 1991, je bila ustanovna skupščina Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije. Številni predstavniki iz zavodov širom po Sloveniji niso uspeli priti do Maribora. Zaustavile so jih barikade. Kljub temu je skupina prisotnih  uspešno uresničila načrtovano ustanovitev sindikata. Na konstitutivni skupščini je bil sprejet statut, imenovan Republiški in nadzorni  odbor ter programske usmeritve. Kot temeljno, je bilo zapisano načelo o prostovoljnem članstvu v Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije. V statutu je bil opredeljen sedež sindikata v Mariboru in odločitev, da se sindikat povezuje v ZSSS.

Sindikat se je in se še vedno  aktivno vključuje v delo ZSSS, v pogajalski proces za sklenitev kolektivnih pogodb, katerih podpisniki smo (kolektivne pogodbe za negospodarstvo, KP za javni sektor,  kolektivne pogodbe za  dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zaposlene v zdravstveni negi, KP za zdravnike in zobozdravnike). Izjemno naporna so bila pogajanja o spremembi plačnega sistema, ki je vstopil v veljavo leta 2008 in je danes ponovno na preizkušnji. V teh treh desetletjih je večkrat prišlo do zaostrovanja sindikalnih zahtev in tudi izvedb več stavk. V javnem sektorju je bilo stavkovno aktivno zlasti obdobje  po uvedbi novega plačnega sistema in čas varčevalnih ukrepov. Problem nizkih plač, neupoštevanje dogovorov in kolektivne pogodbe, pogoji dela, kadrovska problematika…so nekateri od razlogov, ki so vseskozi zaostrovali razmere. Problemi, ki so danes, po prestani izkušnji z epidemijo, na področju zdravstva in socialnega varstva še kako aktualni in kličejo k večji aktivaciji članstva in delavstva.

Odzivali smo se na aktualne probleme in poskuse zmanjševanja pravic delavcev. Neprestano spreminjanje zakonodaje, ki pomembno vpliva na pravice delavcev in prenašanje informacij v sindikalne skupine je bila in še je pomembna naloga vseh, ki opravljajo funkcije v sindikatu. Spreminjanje delovno pravne zakonodaje, spreminjanje miselnosti in odnosa družbe do delavcev in sindikata, zahteva neprestano aktivno delo s sindikati v zavodih in tudi neposredno s člani. Zagotavljanje pravne varnosti je ena od pravic članov, ki se je člani zavejo predvsem, ko sami čutijo  problem na svoji koži.

Naša temeljna usmeritev je k članu s poudarkom, da je aktivno članstvo pogoj za uspešno delo sindikata. Kljub obveščanju o delu v sindikalni centrali ZSSS preko časopisa Delavska enotnost in e-novic, posvečamo pozornost informacijam članom in tudi javnosti. Na očitke o tem, da vsi delavci, tudi nečlani, koristijo pravice iz kolektivne pogodbe, odgovarjamo, da se je treba zavedati, da je sindikat edini v tej državi, ki ščiti delavce in vsak, ki želi biti aktiven član lahko prispeva k uspešnemu delu.

Prav je, da ob jubileju izrečemo zahvalo in priznanje tistim, ki so v preteklih tridesetih letih odigrali najpomembnejšo vlogo pri ustanovitvi, graditvi in ohranjanju tega sindikata. Izvršni odbor je tako sprejel odločitev, da ob 30- letnici Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije podeli priznanja našim sindikatom v zavodih, ki so skupaj z nami že vse od ustanovitve in so bili njihovi takratni predsedniki/ce člani prvega Republiškega odbora  SZSSS ter Darinki Auguštiner, kot prvi podpredsednici, sicer pa dolgoletni predsednici v UKC MB in na koncu predsednici SZSSS.

V preteklih 30. letih smo opravili veliko koristnega dela. S ponosom se lahko pohvalimo, da smo dobro opravili odgovorno delo. Morda člani pričakujejo več in morda drugače. V prihodnjih letih nas čakajo novi, še težji izzivi. Tem bomo morali prilagoditi svoje delo. V svoje vrste moramo vključiti čim več mladih in na njih prenašati najpomembnejše izročilo: ohranjanje SINDIKALNIH vrednot, SPOŠTOVANJE DELA, SOLIDARNOST, PRAVIČNOST, STRPNO SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI IN POZITINO MIŠLJENJE.

V zdravstvu in sociali delajo delavci številnih poklicev. Drug brez drugega ne moremo. Vsi smo vpeti v skrb in delo za naše varovance, paciente, oskrbovance….Sindikat so ljudje in skupaj zmoremo vse!

Članicam in članom sindikata čestitamo ter se vam zahvaljujemo za ves  trud in prispevek h krepitvi sindikata in sindikalnih vrednot.

Starejši prispevki

 

Pravna pomoč

Vsem članom Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva je na voljo brezplačna pravna pomoč. Zato se v primeru, da potrebujete nasvet, informacijo ali pomoč, ko želite zavarovati pravice iz dela, delovnega razmerja ali socialnega položaja, zglasite v pravni službi najbližje Območni organizaciji ZSSS.

Vsi člani sindikata ZSSS lahko s kartico ugodnosti koristite ugodnosti najrazličnejših ponudnikov, s čimer vam želimo olajšati vsakdanje nakupovanje in vam privoščiti ugodnejše prijetne urice.

Kartico ugodnosti lahko uporabljate na vseh poslovnih objektih, kjer opazite nalepko. Seznam ponudnikov je objavljen tudi v glasilu Delavska enotnost. Več informacij dobite na sedežih območnih organizacij ZSSS.
Kartica ugodnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je tudi plačilna kartica Maestro. Vsak član sindikata, ki to želi, lahko svojo sedanjo kartico ugodnosti zamenja s plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH in z njo, poleg dosedanjega načina uveljavljanja ugodnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji, v mnogih primerih tudi plačal storitev ali izdelek, ki ga kupuje, po nižji ceni.

Zakaj je dobro biti član sindikata?
Ker ti ni vseeno, kaj se v Sloveniji dogaja na področju delavskih pravic in ker želiš na to dogajanje vplivati. Ker širši krog ljudi pomeni več koristnih izkušenj in znanja. Ker je lažje, če ti v težavah nekdo stoji ob strani in ti pomaga. Ker veš, da smo skupaj močnejši!

Kaj pridobim, če postanem član?
Vsak član ima pravico do brezplačnega strokovnega svetovanja o prejemkih iz delovnih razmerij in brezplačnega pravnega svetovanja s področja delovnega in socialnega prava. Določene pravice so lahko dogovorjene samo za člane sindikata. Sindikat svojim članom nudi kolektivno nezgodno zavarovanje, sindikalno solidarnostno pomoč, sindikalne počitnice ter možnost ugodnih posojil preko Delavske hranilnice.

Kdo konkretno je tisti, ki mi bo pomagal, ko bom v težavah?
Najprej se lahko obrneš na svojega sindikalnega zaupnika v podjetju. Pravno pomoč nudijo območne organizacije in strokovne službe ZSSS, v reševanje problemov pa se vključuje tudi sindikat dejavnosti na državni ravni.

Zakaj bi se včlanil ravno v vaš sindikat?
ZSSS je največja in najštevilčnejša sindikalna organizacija v Sloveniji. V naši sredini je pisano število različnih panožnih sindikatov, kjer vsak najde prostor zase. Smo edini z razvejano mrežo območnih organizacij po celi Sloveniji, da smo lahko bližje svojim članom.

Kako se torej lahko včlanim?
Člani se v ZSSS včlanjujejo v enega od sindikatov, ki je član ZSSS. Seznam vseh naših sindikatov se nahaja TUKAJ. Predpogoj za včlanitev v sindikat je prostovoljni podpis pristopne izjave. S podpisom pristopne izjave še včlanitev ni dokončno opravljena, saj mora biti podpisana pristopna izjava posredovana sindikatu, v katerega se član včlanjuje.

Kadar je pri delodajalcu že organiziran sindikat, se podpisana pristopna izjava preda sindikalnemu zaupniku, ki bo opravil vse nadaljnje postopke, vključno s predajo članske izkaznice. Kadar se v sindikat včlanjuje delavec, ki je zaposlen pri delodajalcu, kjer še ni organiziranega sindikata, preda podpisano pristopno izjavo na sedežu območne organizacije ZSSS, ki pokriva območje, kjer je sedež delavčevega delodajalca. Tam ga bodo pristojni seznanili z vsemi nadaljnjimi postopki ter z njegovimi pravicami, ugodnostmi in obveznostmi, ki jih je pridobil kot član sindikata.

Najbližjo območno organizacijo, kontakte in uradne ure smo zapisali TUKAJ.