Organiziranost

ORGANI IN FUNKCIJE SINDIKATA

  • Predsednik : Aleksander Jus
  • Podpredsednik za področje zdravstva: Alen Krklec
  • Podpredsednica za področje sociale: Gordana Kosanič
  • Predsednik konference reševalcev in urgentnih delavcev: Denis Verdel
  • Sekretarka republiškega odbora: Mojca Šumer Korman, univ.dipl.prav.

Republiški odbor (najvišji organ med dvema skupščinama)
Izvršni odbor (izvršilni organ republiškega odbora)
Nadzorni odbor

OBMOČNA ORGANIZIRANOST

Prednost vključenosti Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije pred drugimi sorodnimi sindikati je regionalna organiziranost ZSSS in njenih članic.
Območna organizacija je oblika sindikalne organiziranosti ZSSS za izvajanje skupnih nalog ZSSS na območni oziroma regionalni ravni. V vsaki od območnih organizacij je tudi sekretar oz. pooblaščena oseba, ki pokriva dejavnost Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva. V območnih organizacijah nudijo pravno, strokovno in drugo pomoč svojim članom.

Območne organizacije >>