Sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva za 16. februar 2022 napovedujejo stavko – izjava za javnost

  1. 1. 2022 Vsem medijem

Spoštovani,

reprezentativni sindikati v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege smo z vladno stranjo v novembra 2021 sklenili Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Ur. l. RS, št. 181/21, v nadaljevanju Dogovor). V pogajanjih, ki smo jih zaključili novembra 2021, je namreč ostalo nenaslovljenih še precejšnje število profilov v obeh dejavnostih. ...  Preberi več

Zaključek pogajanj za anekse h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – izjava za javnost

Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so z vladno stranjo na današnji seji pogajalske komisije uskladili predlog dogovora ob zaključku pogajanj ter vsebino aneksov k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Več >>> ...  Preberi več

Izjava za javnost

Reprezentativne sindikalne centrale že več kot eno leto opozarjamo na odsotnost socialnega dialoga in na omalovažujoč odnos vlade do socialnega dialoga in socialnih partnerjev. Preberi več >> ...  Preberi več

Odprto pismo ministru za zdravje – izstop iz enotnega plačnega sistema

Seznanjamo vas z odprtim pismom, ki smo ga v imenu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,  Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije,  Sindikatov v zdravstvu Slovenije PERGAM  ter  Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije   posredovali ministru za zdravje v zvezi z morebitnim izstopom zdravstvenega sektorja iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Preberi več >>
 ...  Preberi več

Poziv zbornice

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) kot krovna strokovna organizacija in spodaj podpisani sindikati s področja zdravstvene nege pristojne že vrsto let opozarjamo na veliko kadrovsko podhranjenost, na neprimerne delovne pogoje in nedostojno nizko plačilo za odgovorno delo, ki ga
opravljajo izvajalci zdravstvene in babiške nege. Več >> ...  Preberi več