5. obletnica delovanja Sindikata reševalcev v zdravstvu Celje

Sindikat reševalcev v zdravstvu Celje je dne 29.11.2022 praznoval svojo peto obletnico delovanja. Na zboru članov so ob praznovanju 5. obletnice delovanja opravili še redni letni občni zbor, ki pa je bil ob enem volilni občni zbor, saj je dosedanjemu vodstvu sindikata potekel pet letni mandat.

Sindikat je ob ustanovitvi dne 29.11.2017 štel 28 članov sindikata in vsi člani so bili zaposleni v Splošni bolnišnici Celje. Danes pa Sindikat reševalcev v zdravstvu Celje šteje 75 članov, saj so se sindikatu pridružili še reševalci iz ZD Celje, ZD Žalec, ZD Laško in ZD Šentjur.

Na občnem zboru je člane sindikata nagovorila tudi gospa Mojca Stropnik iz Celjske pisarne ZSSS, ki je čestitala članom ob praznovanju pete obletnice in poudarila pomen sindikalne organiziranosti pri doseganju kvalitetnih pogojev dela.

Predsednik sindikata reševalcev v zdravstvu Celje
Predsednik sindikalne konference reševalcev Slovenije
Verdel Denis, mag. zdr. soc. manag., dipl. zn.