3. Konferenca reševalcev in urgentnih delavcev v zdravstvu 

Dne 14.11.22 je potekala 3. Konferenca reševalcev in urgentnih delavcev v zdravstvu. Predsedniki sindikatov reševalcev, ki delujejo v okviru SZSSS, so predstavili dosežene cilje na podlagi liste problematike, ki je bila sestavljen na 1. Konferenci reševalcev. Pri pregledu smo ugotovili, da smo zelo aktivno pristopili k vsakemu problemu in vse glavne deležnike/organizatorje NMP v Sloveniji (Ministrstvo za zdravje, Zbornico – Zvezo, Sekcijo reševalcev in ZZZS) opozorili na probleme s katerimi se pri vsakdanjem delu srečujejo reševalci. Posebno pozornost bomo v prihodnje v sindikatu namenili razreševanju problematike dotrajanosti reševalnih vozil, ki neposredno ogroža varnost reševalcev in pacientov.

Sindikat se bo aktivno vključil na opozarjanje ob nepravilnostih, ki bodo nastajale pri spremembah pravilnikov v NMP in mreže NMP in sindikat je že pozval MZ, da pričakujemo aktivno vključitev sindikata ob spremembah. Prav tako pa bo sindikat pozval Ministrstvo za delo k takojšnjemu sestanku glede poklicnega zavarovanja za reševalce, saj smo zaradi neaktivnosti ministrstva na tem področju reševalci v neenakem položaju v primerjavi z delavci/poklici, ki imajo poklicno zavarovanje urejeno.

Smo pa v sindikatu zelo ponosni, da nas je na zboru konference vsako leto več, kar pomeni, da se naše število sindikalnih celic reševalcev povečuje in s tem tudi krepi članstvo.

Predsednik sindikata reševalcev v zdravstvu Celje,
Predsednik sindikalne konference reševalcev Slovenije,
Verdel Denis, mag. zdr. soc. manag., dipl. zn.