PARAFIRAN STAVKOVNI SPORAZUM MED VLADO IN POGAJALSKO SKUPINO SINDIKATOV S PODROČJA ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA

Vodji obeh pogajalskih skupin sta 7.12.2022  parafirala stavkovni sporazum, kot posledico izvedene stavke v 16.2.2022 v zdravstvu in socialnem varstvu. Dogovor za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, ki niso bili deležni povišanja plačnih razredov v novembru 2021, prinaša višje plačne razrede, v različnem razponu. Pri tem je  dogovorjeno, da se del doseženega začne izplačevati. s 1.1.2023, preostali del s 1.4.2023 (tudi v skladu s centralnim dogovorom z javnim sektorjem). Skupina J oz. delovna mesta v J, ki niso bila deležna povišanj novembra 2021, bodo deležna povišanja za 1 pr s 1.4.2023, v skaldu s centralnim dogovorom za ves javni sektor.

Ključna poudarki doseženega:

  1. Vladna stran ni  pristala na popravke v skupini E3 (zdravstvena nega), kjer je bila zahteva na sindikalni strani zlasti to, da bi bili dviga deležna tudi delovna mesta na primarju (ki so v novembru 2021 prejeli dvig za 1 pr).
  2. Nismo uspeli z dodatnim dvigom plačnega razreda na nekaterih delovnih mestih v E4 na V.TS na t.i. najvišjih stopnjevanih delovnih mestih (farmacevtski tehnik I, laboratorisjki tehnik I, zobotehnik I… kjer smo lani dosegli dvig za en plačni razred, tokratni dvigi pri preostalih pa bodo pomenili, da se bodo II in I na teh delovnih mestih izenačile, saj se dvigujeta prvi dve stopnji, ne pa tudi najvišja). Zgolj za nekatere smo za omilitev situacije uspeli  z uvrstitvijo novih delovnih mest s t.i. »posebnimi znanji« in zanje določili kriterije, ne pa pri vseh, zato ta anomalija ostaja in bi naj bila z novim stebrom v zdravstvu odpravljena s 1.1.2024.
  3. Uspeli smo z določitvijo kriterijev za nekatera delovna mesta, ki bodo omogočila ugodnejše razporejanje na nekaterih stopnjevanih delovnih mestih (delovna terapija, fizioterapija, novo delovno mesto laboratorijski tehnik s posebnimi znanji, klinični psihologi)
  4. V skupini F (sociala) se dvigujejo plačni razredi strokovnih delavcev, odpravili smo tudi anomalijo in podvrednotenje delovnih inštruktorjev.
  5. Vladna stran vztraja, da je skupina J predmet pogajanj na centralnih pogajanjih za celotni JS n  s 1.4.2023 prejmejo  1 pr kot preostali v JS, kar je bilo dogovorjeno na centralnih pogajanjih pretekli mesec. Smo pa  vendarle uspeli tudi za skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva dogovoriti možnost dodatnega plačila, ki pa jo moramo še podrobneje opredeliti in določiti v dogovoru (posebni vladni projekt). Brez kakršnegakoli premika na tej plačni skupini namreč podpisov na dogovor ne bi bilo.
  6. Ker se pogajamo o KP dejavnosti, razumememo vse kot paket, katerega del so tudi delovna mesta skupine E1 – zdravnikov. V tem delu smo sprejeli vladni predlog, ki za mlade zdravnike in mlade specialiste predvideva dvig za 5 pr, za ostale 2 pr.

Za Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je ključno, da smo sindikati vseeno uspeli doseči dogovor o delni odpravi nesorazmerij, ki so nastala v preteklem letu in dogovor o možnosti dodatnega plačila tudi za delovna mesta za  plačno skupino J v zdravstvu in socialnem varstvu. Do konca leta bo sicer potrebno še dogovoriti in določiti merila in kriterije, ki bodo omogočili  to izplačilo v okviru posebnega vladnega projekta v naslednjem letu. Da mora ta dogovor nujno naslavljati tudi plačno skupino J, ki je v zdravstvu in sociali nepogrešljiva, je bila vseskozi zahteva Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva ,saj v nasprotnem primeru k podpisu ne bi pristopil.

Člani republiškega odbora SZSSS so o doseženem  in rezultatu pogajanj razpravljali na svoji seji  in ocenili, da rezultat ni idealen, je v danih razmerah dosežen maksimum in da lahko sindikat pristopi k  podpisu. Obstaja pa  bojazen, da tudi ti premiki v plačah niti približno ne bodo rešili kadrovske podhranjenosti in  manjka, ki je v zdravstvenih in socialnih zavodih iz dneva v dan večji, zaradi česar pada  kvaliteta izvajanja storitev za uporabnike.

Nas pa takoj z začetkom novega leta čakajo težka pogajanja o sistemskih spremembah na področju plač, v okviru katerih pričakujemo reševanje vseh zgoraj naštetih pomanjkljivosti tokratnega dogovora.

Predlogi aneksov h kolektivnim pogodbam, v katere bo prelita vsebina sporazuma, bodo prpravljeni v prihodnjih dneh.

Parafiran stavkovni sporazum >>