Organiziranost

Statut SZSSS Slovenije
Pravilnik o dodeljevanju solidarnostnih pomoči

ORGANI IN FUNKCIJE SINDIKATA:

Predsednik : Aleksander Jus
Podpredsednik za področje zdravstva: Zoran Brecelj

Podpredsednik za področje sociale: Jani Brumen
Sekretarka republiškega odbora: Mojca Šumer Korman, univ.dipl.prav.

Republiški odbor (najvišji organ med dvema skupščinama)
Izvršni odbor (izvršilni organ republiškega odbora)
Nadzorni odbor

OBMOČNA ORGANIZIRANOST

Prednost vključenosti Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije pred drugimi sorodnimi sindikati je regionalna organiziranost ZSSS in njenih članic.
Območna organizacija je oblika sindikalne organiziranosti ZSSS za izvajanje skupnih nalog ZSSS na območni oziroma regionalni ravni. V vsaki od območnih organizacij je tudi sekretar oz. pooblaščena oseba, ki pokriva dejavnost Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva. V območnih organizacijah nudijo pravno, strokovno in drugo pomoč svojim članom.

Območne organizacije >>