Odziv na belo knjigi o pokojninah

Odbor ZSSS za enake možnosti zavrača izhodišča Bele knjige o pokojninah, ki izboljšujejo položaj najbogatejših, ukinjajo načelo solidarnosti in posledično prerazdeljevanje znotraj sistema. Nova pokojninska reforma bi morala slediti skupnim ciljem in vrednotam, kot so pravična družba, solidarnost, varna starost in dostojne pokojnine. Opozarjamo tudi na to, da je Bela knjiga polna izračunov, ki prikazujejo posledice za javne finance in vzdržnost pokojninske blagajne, ob tem, da popolnoma zanemarja prikaz posameznih ukrepov na položaj posameznic in posameznikov po uveljavitvi predlaganih sprememb.

Prav tako smo ogorčeni nad dejstvom, da Bela knjiga dokončno predvideva ukinitev ukrepov pozitivne diskriminacije v korist žensk v okviru pokojninskega sistema, navkljub dejstvu, da vsebinska, materialna in dejanska enakost spolov ni dosežena, in da se neenakost med spoloma celo povečuje. Odprava teh ukrepov bo resno ogrozila ekonomsko neodvisnost žensk v starosti in povečala njihovo tveganje za revščino.

Več >>