ZA PRAVICO DO POGAJANJ IN OHRANITEV SOCIALNEGA DIALOGA V SLOVENIJI

(»Pet do dvanajstih« – skupna izjava sindikatov javnega sektorja o protestu pred sedežem Vlade RS, načrtovanem za 9. junij 2016, ob 11.55 uri)

Vlada RS je 19. 5. 2016 prek medijev seznanila reprezentativne sindikate javnega sektorja, da enostransko končuje pogajanja o plačah, čeprav se je v Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 zavezala, da bomo v prihodnjih treh letih postopno odpravili še veljavne varčevalne ukrepe.

Z enostranskim izstopom iz pogajanj, ki jih vlada hoče nadomestiti s spreminjanjem pogojev in vrednotenjem dela v javnem sektorju s politično večino v Državnem zboru, je bila zaposlenim odvzeta pravica do pogajanj, do enakopravnega socialnega dialoga in možnosti vplivanja na plače in pogoje dela. Z grobo kršitvijo dogovora je vlada izgubila elementarno verodostojnost ter delavkam in delavcem v javnem sektorju sporočila, da ji za zaupati nit na podpisano in v uradnem listu objavljeno zavezo. Z arogantno, oblastniško gesto je zavrgla dolgoletno tradicijo in raven socialnega dialoga, ki je Slovenijo umeščal med države tradicionalnih demokracij, in nas približala perifernim vzhodnoevropskim državam, ki si prizadevajo izničiti vpliv sindikatov, da bi si olajšale pot v avtoritarnost. Sindikati kategorično zavračamo poskus vlade, da bi delavkam in delavcem odvzela temeljno pravico do pogajanj, sindikatom v javnem sektorju pa mandat, da v pogajanjih zastopamo njihove interese. Sindikalna vodstva v razširjeni sestavi bomo nasprotovanje vladni odločitvi izrazila 9. 6. 2016, ob 11.55, pred Vlado RS. Protest je začetek zaostrovanja sindikalnih aktivnosti, s katerimi bomo sindikati javnega sektorja obranili pravico do pogajanj in socialnega dialoga v Sloveniji.

Povsem očitno je, da se je vlada za izstop iz pogajanj in za opustitev socialnega dialoga odločila zavestno in da se je na to pripravljala dlje časa: čeprav se je z dogovorom novembra 2015 zavezala, da se bo s sindikati o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov začela pogajati takoj v začetku leta 2016, je z vsebinsko zahtevnimi pogajanji kljub opozorilom sindikatov zavlačevala vse do marca (7. 3. 2016) in jih enostransko končala pred koncem maja; prvič se je zgodilo, da bi katerakoli slovenska vlada v svojem izhodiščnem pogajalskem predlogu zagrozila z uveljavitvijo enostranskih ukrepov, če s sindikati ne bo dogovora; kljub vsebinsko jasnemu pogajalskemu okviru, da se dogovorimo o postopni odpravi še veljavnih ukrepov, je v pogajanja vsiljevala ponovno zamrznitev napredovanja v plačne razrede in nazive, ki smo jo z dogovorom odpravili šele konec lanskega leta; čeprav smo sindikati dvakrat zapored odstopili od svojega predloga in izpostavljali pripravljenost za iskanje kompromisa, je vlada pri svojem trmasto vztrajala in zavračala kakršnokoli popuščanje. Zaposleni v javnem sektorju ne zahtevamo nikakršnega novega zvišanja plač, nobene dodatne koristi, zahtevamo izključno pravico do pogajanj in spoštovanje podpisanih pogodb!

Na ta dejstva in posledice nesprejemljivega ravnanja vlade smo sindikati opozorili predsednika vlade dr. Mira Cerarja, a, kot je to običajno, od njega do danes nismo prejeli nobenega odgovora.