PROTEST PRED POSLOPJEM VLADE »ZA PRAVICO DO POGAJANJ IN OHRANITEV SOCIALNEGA DIALOGA V SLOVENIJI«

Pred poslopjem vlade smo se 9.6.2016 pet minut do dvanajstih zbrali predstavniki sindikatov javnega sektorja, kot odziv na enostranski izstop vlade RS iz pogajanj o plačah javnih uslužbencev. Z vnaprej načrtovanim izstopom iz pogajanj je ta namreč posegla v eno temeljnih delavskih pravic: v pravico do pogajanj o ceni dela.

Opozorili smo na dogovor iz konca lanskega leta, s katerim so vlada in sindikati predvideli, da se bodo dogovorili o postopnem sproščanju še veljavnih varčevalnih ukrepov pri plačah v obdobju 2017–2019.

Osnovna zahteva sindikatov ostaja, da vlada spoštuje zaveze, ki jih je dala zaposlenim, da se vrne za pogajalsko mizo in se s sindikati dogovori o postopni odpravi preostalih varčevalnih ukrepov v obdobju do leta 2019. Prav tako zahtevamo, da se vlada ponovno zaveže, da parlamentu ne bo predlagala sprememb plačnega sistema in posegala v pravice delavcev, vključno s pravicami javnih uslužbencev, ne da bi imela za to soglasje sindikatov

Zbrane pa je ob vodjih pogajalskih skupin Branimirju Štruklju in Jakobu Počivavšku nagovoril tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič.