SKUPAJ ZA PRAVIČNO DEFINICIJO MINIMALNE PLAČE!

V državni zbor smo pravkar vložili predlog sprememb zakona o minimalni plači. Naj se že tukaj zahvalim za vso podporo, ki ste jo v zadnjih dneh izkazali z vašimi podpisi. In katerih se je že v tej, neuradni fazi, zbralo več kot 29 tisoč. Naj politiki, na katerih je končna odločitev o sprejetju našega predloga sprememb zakona, že zdaj vidijo, da nas je veliko. Da smo močni. In enotni.

A bitke za pravičnejšo definicijo minimalne plače še zdaleč ni konec. Bitka se je skupaj z vami pravzaprav šele začela. Po prejemu ustrezno oblikovanega predloga sprememb zakona o minimalni plači predsednik državnega zbora namreč v sedmih dneh obvesti pristojno ministrstvo in določi 60 dnevni uradni rok za zbiranje podpisov.

Podpise za podporo predlogu zakona boste v tem roku lahko oddali na katerikoli upravni enoti v RS, v času uradnih ur. Poleg tega pa boste lahko ne glede na delavnike, praznike ter ne glede na uro, svojo podporo zakonu v tem roku oddali tudi preko portala e-uprava. Potem ko bomo zbrali najmanj pet tisoč podpisov, pa se začne postopek v državnem zboru.

Seveda vas bomo o datumu pričetka 60-dnevnega uradnega roka za zbiranje podpisov v podporo pravičnim spremembam zakona o minimalni plači obvestili takoj, ko dobimo to informacijo.

A to ne pomeni, da bomo do takrat kar mirovali. Zato vas pozivam, da skupaj z nami, kjerkoli in kadarkoli je možno, izpostavljate in opozarjate, da:

– je sedanja definicija minimalne plače krivična. Delavke in delavci so zaradi nje postavljeni v neenak položaj. Zaradi sedanje definicije prejmejo zaposleni za delo ponoči, v nedeljo in praznike ter dela proste dneve po zakonu enako plačilo kot tisti, ki v teh pogojih ne delajo. Za vse je namreč izplačilo enako, torej 790,73 EUR bruto oziroma 604 EUR neto. Z željo po odpravi te krivice je sedem reprezentativnih sindikalnih central pristopilo k spremembi zakona o minimalni plači;

– bomo s spremembo zakona iz minimalne plače izvzeli dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. Tako bodo zaposleni, prejemniki minimalne plače, ki delajo ponoči, v nedeljo ali na praznike, to dobili končno tudi plačano. Če bodo poslanci Državnega zbora RS potrdili naš predlog sprememb zakona, se bo Slovenija končno približala ureditvi mnogih evropskih držav, ki te dodatke iz minimalne plače že izvzemajo.

Delavke in delavci si zaslužijo več! Zaslužijo si pravično plačilo za opravljeno delo!

Zaslužimo si politike, ki vsak dan delajo na tem, da je Slovenija pravna in socialna država!

 

mag. Dušan Semolič, predsednik ZSSS