Seminar za sindikalne zaupnike 2015

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je tudi letos organiziral tradicionalni izobraževalni seminar za predsednike sindikatov zavodov in druge sindikalne zaupnike. Na letošnjem seminarju so bile s strani strokovne službe ZSSS (Andreja Poje, Irena Vidic in Katja Gorišek) predstavljene aktualne teme, s katerimi se sindikalni zaupniki pri svojem delu vsakodnevno srečujejo:

– Plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja (obračun, obdavčitev, minimalna plača);
– Varnost in zdravje pri delu.

Seminar, v okviru katerega je bila izvedena tudi zadnja seja RO pred dopusti, je potekal na Bledu, in sicer v času od 28. do 29. maja 2015.