Zbiranje podpisov v podporo pobudi za spremembo zakona o minimalni plači

V skladu z napovedjo ob podpisu Socialnega sporazuma, da bomo preko sindikalnih central pričeli aktivnosti za spremembo nepravične zakonske definicije minimalne plače, vas obveščamo, da se te aktivnosti pričenjajo in sicer s potrebnim zbiranjem podpisov za vložitev sprememb Zakona o minimalni plači v DZ .

Spremembe predvidevajo izvzetje dodatkov za nočno delo, dodatka za delo ob nedeljah in dodatka za delo ob praznikih oz. z zakonom določenih prostih dni iz minimalne plače. Naš namen je, da zberemo več tisoč podpisov ter s tem izkažemo širšo podporo tem spremembam.

Podpisi se bodo začeli zbirati že na prireditvah, ki jih organiziramo ob 1. maju. Takoj po praznikih pa bomo nadaljevali z zbiranjem podpisov v podjetjih, zavodih in ustanovah vse do 12. maja 2015.

Podpise  bomo skupaj s pobudo za spremembo zakona predali predsedniku Državnega zbora RS, ki bo nato najkasneje v sedmih dneh objavil 60-dnevni rok za začetek zbiranja najmanj 5000 podpisov volivcev na upravnih enotah. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo preko sindikalnih zaupnikov bomo pravočasno obvestili.

Torej, do 12. maja vabljeni, da svoj podpis oddate pri svojem sindikalnem zaupniku (ali že ob prvomajski proslavi) ter s tem izrazite svojo podporo in solidarnost.