Podpora sindikatu UKC Ljubljana

Sindikati s področja zdravstva se vse od uveljavitve novega plačnega sistema trudimo problematiko srednjih medicinskih sester rešiti, vendar zaradi neodzivnosti najodgovornejših doslej ni bilo uspeha. Gre za problematiko, s katero se srečujemo v skoraj vseh bolnišnicah, ne zgolj v KC Ljubljana.
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije podpira sindikat UKC Ljubljana in zaposlene pri prizadevanjih za ureditev statusa srednjih medicinskih sester, ki pri opravljanju svojega dela posegajo v delokrog diplomiranih medicinskih sester.
Od najodgovornejših pričakujemo takojšnjo ureditev razmer, da bomo lahko svoje delo neobremenjeno opravljali v korist pacientov.

Darinka Auguštiner
predsednica