Podpis Aneksa h kolektivni pogodbi

Včeraj, v  četrtek, 24. novembra, smo predstavniki sindikatov v zdravstveni negi z vlado podpisali Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
Podpisana aneksa predstavljata ustrezno pravno podlago za ureditev težav zaključene skupine srednjih medicinskih sester in je prvi korak k reševanju problematike medicinskih sester, ki opravljajo zahtevnejša dela od njihove izobrazbe.

Zdravstveni zavodi so namreč že sedaj uporabljali različne načine plačevanja in nagrajevanja srednjih medicinskih sester, ki posegajo v delokrog diplomiranih sester (z dodatnim plačilom za povečan obseg dela, s kombiniranimi pogodbami), tako da se bodo zaradi tega aneksa sredstva, ki so bila že sedaj uporabljena za te namene, izplačevala v skladu z  ustrezno pravno podlago.
 
Aneks predvideva kombinirane pogodbe za medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo, ki opravljajo tudi dela diplomiranih sester. Določa delovna mesta, na katerih je to mogoče in tudi najvišje možne deleže dela diplomiranih sester. Medicinske sestre, ki delajo na enotah intenzivne terapije III in operacijskih blokih bodo lahko plačane tudi v 80 odstotkih za delo diplomiranih sester. Odgovornost za opredelitev konkretnega deleža na posameznem delovnem mestu je sicer na strani vodstev zavodov, vendar pa bo nadzor nad tem izvajalo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z zbornico.
 
Do kombiniranih pogodb bodo upravičene sestre, ki so izobrazbo končale do leta 1985 in ki so že deset let na tem delovnem mestu. Mlajšim medicinskim sestram s srednješolsko izobrazbo, ki posegajo v delokrog diplomiranih sester, pa bodo delodajalci dolžni v celoti financirati izobraževanje po prvi bolonjski stopnji za diplomirano sestro. Če se bodo sestre za izobraževanje odločile, bodo imele na voljo šest let, da diplomirajo. V kolikor se te medicinske sestre ne želijo izobraževati oz. le tega ne končajo, so jih delodajalci dolžni razporediti na dela, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. 
 
Delodajalci imajo sedaj čas največ dva meseca, da opravijo ustrezne razporeditve in sklenitve novih pogodb o zaposlitvi in pogodb o napotitvi na izobraževanje.