NOVA SESTAVA ORGANOV IN NOSILCEV FUNKCIJ V SZSSS (ZA MANDATNO OBDOBJE 2013-2018)

 

Na 6. Skupščini SZSSS dne 28.5.2013 so bile izvedene volitve v organe in nosilce funkcij v SZSSS.

1. Za predsednika SZSSS za naslednje mandatno obdobje je izvoljen Aleksander Jus (zaposlen v ZD A. Drolca Maribor, ulica talcev 9, Maribor).
2. Za sekretarko RO SZSSS je za naslednje mandatno obdobje izvoljena Mojca Šumer, univ.dipl.prav.

Novo izvoljeni organi oz. nosilci funkcij nastopijo nov petletni mandat 17. junija 2013.

Kontakti novega predsednika:

aleksander.jus@zd-mb.si, szsss@sindikat-zsss.si
in
M: 051 394 811

Kontakti sekretarke ostajajo enaki kot doslej (mojca.sumer@sindikat-zsss.si, M: 041 619 029)

Sicer pa naprošamo, da se vsa obvestila še naprej pošiljajo na naš enotni naslov szsss@sindikat-zsss.si

Mojca Šumer, univ.dipl.prav.
Sekretarka RO SZSSS