IZJAVA ZA JAVNOST SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA V ZVEZI S POGAJANJI O UVRSTITVI DELOVNIH MEST V PLAČNI SKUPINI

Sindikati javnega sektorja si že od leta 2009, ko je bil z Vlado RS sklenjen dogovor o dvigu plač nekaterih, zlasti najnižje vrednotenih orientacijskih delovnih mest v javnem sektorju (čistilk, voznikov, kuharjev, vratarjev in telefonistov), prizadevamo za uskladitev tudi ostalih primerljivih, najnižje vrednotenih delovnih mest v javnem sektorju, z omenjenimi delovnimi mesti.

Kljub temu, da Vlada ni v celoti izpolnila zavez iz dogovora s sindikati iz leta 2014, smo sindikati dogovor za leto 2016 podprli. Na eni strani zaradi dejstva, da se je končno pristopilo k postopni odpravi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, in na drugi strani zaradi nekaterih konkretnih zavez Vlade, med katerimi je kot eno ključnih potrebno izpostaviti prav dvig najnižje vrednotenih delovnih mest v javnem sektorju za en plačni razred s 1.1.2016. Večina zaposlenih na teh delovnih mest je danes pod ravnijo minimalne plače.

V pogajanjih o tem, na kakšen način omenjeno uskladitev izvesti, sta se soočila vladni in sindikalni predlog, med katerima je po vladnih izračunih razlike za približno 300.000 EUR, skupna vrednost uskladitve pa bi po zadnjem sindikalnem predlogu pomenila strošek v proračun v višini 1.300.000 EUR na letni ravni. To bi približno 8.200 najbolj socialno ogroženim zaposlenim v javnem sektorju na najnižje vrednotenih delovnih mestih vsaj malo izboljšalo materialni položaj. V primerjavi z več sto milijonskimi učinki dogovora s sindikati javnega sektorja so omenjene finančne posledice praktično zanemarljive, na ta način pa bi bil poravnan dolg do teh zaposlenih, katerih plače bi se glede na spremembo orientacijskih delovnih mest morale dvigniti že leta 2009.

Glede na to, da vladna stran ni imela mandata za sprejem sindikalnega predloga, v sindikatih javnega sektorja izražamo pričakovanje, da bo le-tega pridobila na seji Vlade RS v četrtek, 10.12.2015. Prepričani smo, da bo le tako Vlada lahko izpolnila eno od ključnih zavez iz nedavno sklenjenega dogovora s sindikati javnega sektorja. Kakršni koli odmiki od uskladitve uvrstitev delovnih mest, ki so predmet sindikalnih predlogov in jih je potrebno uskladiti z spremenjenimi uvrstitvami orientacijskih delovnih mest ter kakršni koli časovni odmiki od rokov, opredeljenih v dogovoru, bi po prepričanju sindikatov pomenili kršitev dogovora in popolno porušenje že tako načetega zaupanja med Vlado in sindikati javnega sektorja, medtem ko bi izpolnitev dane zaveze pomenila dobro popotnico za že dogovorjena pogajanja v prihodnjem letu.

V sindikatih javnega sektorja zato pozivamo Vlado RS, da sprejme sindikalni predlog glede uskladitve predlaganih delovnih mest v javnem sektorju z že davno dogovorjenimi uvrstitvami orientacijskih delovnih mest in zaradi neznatne razlike v finančnih posledicah vladnega in sindikalnega predloga ne ustvarja konflikta z omalovažujočim odnosom do sklenjenega dogovora in do svojih zaposlenih, zlasti tistih z najnižjimi plačami.

 

Drago Ščernjavič 
Vodja pogajalske skupine SJS

 

Branimir Štrukelj
Vodja pogajalske skupine KSJS