PRVA KONFERENCA REŠEVALCEV IN URGENTNIH DELAVCEV V ZDRAVSTVU

V Logarski dolini so se 1.10.2019 zbrali člani Konference reševalcev in urgentnih delavcev, ki delujejo pod okriljem Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS). Predsednik konference Denis Verdel uvodoma predstavi uspešno širitev konference v zadnjih mesecih ter da so v ustanavljanju novi sindikati.

Predsedniki in sindikalni zaupniki reševalcev in zaposlenih v sistemu službe nujne medicinske pomoči – NMP so v okviru razprave pripravili nabor najbolj aktualne in pereče problematike ter se dogovorili o dinamiki njenega reševanja.

  1. Sočasno pokrivanje več delovišč
  2. Iztrošenost vozil za izvajanje NMP in sprememb na področju zakonske opredelitve dotrajanosti/izpravnosti teh vozil
  3. Vrednotenje delovnih mest v NMP, kompetence za opravljanje dela
  4. Sistem izobraževanja v okviru službe NMP
  5. Poenotenje delovne zaščitne opreme (uniforme) ter enotna nabava le teh
  6. Nadzor nad izvajanjem Pravilnika o službi NMP
  7. Vrednotenje dodatka za delo ponoči

Ob koncu so prisotni obravnavali in razpravljali o  možnostih  glede nudenja psihosocialne pomoči za delavce NMP v okviru sindikata oziroma o načinu zagotovitve sistemske rešitve, po vzoru drugih poklicnih skupin.