Odziv ZSSS na zavajanja ministra za finance – Davčnega paketa ne podpiramo!

V vednost odziv ZSSS na včeraj potrjene predloge sprememb na področju davkov s strani Vlade RS. V okviru ZSSS predloga, ki ga je minister sicer predstavil že v marcu, vseskozi nismo podpirali.
Razlog je bil v tem, da so razbremenitve »srednjega« razreda bistveno prenizke in da so potrebni korenitejši popravki v okviru dohodninske lestvice.

Iz priloženega zapisnika povzetek stališča sindikatov s strani naše izvršne sekretarke Andreje Poje:

»Pričakovali so bolj pravično razdelitev davčnih bremen med delom in kapitalom. Po obstoječi zakonodaji in vseh podatkov EUROSTAT-a ter Ministrstva za finance, je jasno, da sta delo in potrošnja nadpovprečno obremenjena, kapital pa manj. Udeleževali so se sestankov Pogajalske skupine ESS za obravnavo Predlogov sprememb davčne zakonodaje, komentirali in podali stališča, ugotavljajo pa, da njihovi predlogi niso bili upoštevani. Na sestankih so bili največkrat »de facto« soočeni z novimi predlogi. Podali so tudi pisne opredelitve. Glede lestvice jih moti to, da se razbremenjuje zgolj tiste z najvišjimi plačami. Želeli so, da bi se razbremenile plače srednjega razreda, zato so predlagali, da se razbremeni prvi in drugi dohodninski razred do višine 4.000 eur bruto plače ter da se premaknejo meje neto davčnih osnov v prvem in drugem dohodninskem razredu navzgor in poudarili, da ne podpirajo, da se neto letna davčna osnova prestavi iz 70.900 na 80.000 eur. Izračuni so pokazali, da tisti, ki prejemajo 940 eur, da bodo v celem letu pridobili zgolj 1,66 eur, tisti pa, ki zaslužijo 6.500 eur bruto plače, pa bodo pridobili 1.216 eur na leto, kar ni sorazmerno. Podprli pa so dvig splošne olajšave pri dohodnini in podpirajo tudi, da se meje spremenijo in povišajo. Zadnji predlogi so nesorazmerni in ne sledijo zastavljenim ciljem davčne reforme. Glede na pretekle izkušnje proračuna in ZUJF-a jih skrbi nevtralnost davčne reforme, zato so skeptični, da bodo zgolj mehki ukrepi prinesli zadostna sredstva za predlagano razbremenitev. V zaključku je povzela, da sindikalna stran predloga ne podpira.«

Odziv ZSSS – paketa davčne zakonodaje ne podpiramo >>
Osnutek zapisnika 321. seje ESS >>