STALIŠČE SZSSS GLEDE UKREPOV NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU

 

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je dne 3. aprila 2012 na svoji izredni seji Republiškega odbora obravnaval izhodišča za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012 in predlagane ukrepe na področju plač ter drugih prejemkov v javnem sektorju. Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije se ne strinja s predlaganimi ukrepi, saj so nepravični, nesocialni in ponovno usmerjeni zgolj v zmanjševanje pravic državljanov RS, zlasti pa na varčevanje na plečih zaposlenih v javnem sektorju.