Poplačilo odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev

 

V U.l. RS št.100/2013, z dne 6.12.2013, je objavljen Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Razlika se mora izplačati največ v dveh obrokih, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi in sicer (najkasneje do konca februarja 2014 prvi in najkasneje do konca januarja 2015 drugi del).

Zakon določa skrajne roke poplačila, zato imajo delodajalci, ki razpolagajo s sredstvi možnost, da to izplačilo opravijo prej in v enkratnem znesku (s čimer seveda zmanjšajo svoje stroške, saj bo poplačilo iz naslova obresti manjše).

Javni uslužbenci bodo ob izplačilu prejeli obvestilo, ki prikazuje izračun razlike.

Do izplačila so upravičeni vsi tisti, ki so (kadarkoli) v obdobju od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 bili v delovnem razmerju v javnem sektorju in so bili upravičeni do odprave nesorazmerij ob prehodu v nov plačni sistem 2008. Torej tudi tistim, ki so se morebiti že upokojili, zamenjali zaposlitev,…. Obvestilo in izplačilo mora opraviti delodajalec, pri katerem je bil ta javni uslužbenec takrat zaposlen.

V nadaljnjih dneh (15 dni) bodo delodajalcem izdana tudi natančna navodila (glede prispevkov, dohodnine, nadomestil…) glede realizacije.