Vsem tistim, ki morebiti še ne veste, komu nameniti del svoje dohodnine

 

IZPOLNITE OBRAZEC IN PODARITE DEL SVOJE DOHODNINE SVOJEMU SINDIKATU, SINDIKATU ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE!

Spoštovani!

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov po tem zakonu, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, med drugim tudi za financiranje reprezentativnih sindikatov.

Tudi naš sindikat, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (davčna številka: 19613008), sodi med upravičence, katerim je mogoče nameniti del dohodnine.

Zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije Vam prilagamo in ga lahko pošljete po pošti na najbližji davčni urad, V kolikor zavezanec ne opredeli ustanove, kateremu namenja svojih 0,5% dohodnine, le ta ostane v proračunu RS. Torej, če želite, namesto državnemu proračunu, 0,5 % dohodnine nameniti našemu sindikatu, izpolnite ta obrazec.

Izpolnjen obrazec lahko oddate najpozneje do konca leta 2013:

– na vaši najbližji območni organizaciji ZSSS,

– pristojni davčni upravi, seznam le teh najdete na povezavi http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/davcni_uradi_in_uradne_ure/ , ali ga oddate osebno v vložišču. Prav tako pa ga lahko oddate elektronsko preko sistema e-davki,

– ga pošljete na naš naslov Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, Neratova ulica 4, 2000 Maribor,

– ga pošljete na naslov Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve za namenitev dela dohodnine, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra 2013.

Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo ali preklic stare zahteve.

Hvala vsem, ki že podarjate del dohodnine in s tem podpirate našo dejavnost. Le z vašo pomočjo smo vedno boljši!