Javni uslužbenci nečlani sindikatov niso diskriminirani

 

Vir: STA 10.10.2013
Po prepričanju vlade javni uslužbenci nečlani sindikatov niso diskriminirani.  Vlada je pri dogovoru, da za člane reprezentativnih sindikatov veljajo višje jubilejne nagrade in višja solidarnostna pomoč kot za ostale javne uslužbence, delovala v skladu z zakonom, v odgovoru na vprašanje Jožeta Tanka (SDS) pojasnjuje vlada. V odgovoru poslanki SDS Evi Irgl pa se vlada strinja, da je potrebna obsodba vseh povojnih zločinov.

Tanko je vlado v poslanskem vprašanju povprašal, ali je diskriminirala javne uslužbence nečlane sindikatov s tem, ko je v spomladi sprejetem dogovoru s sindikati javnega sektorja pristala na to, da za javne uslužbence člane reprezentativnih sindikatov veljajo višje jubilejne nagrade in višja solidarnostna pomoč kot za ostale.

Kot v odgovoru Tanku pojasnjuje vlada, so bile višje jubilejne nagrade in višja solidarnostna pomoč za javne uslužbence člane reprezentativnih sindikatov v omenjeni dogovor vnesene na podlagi zakona o delovnih razmerjih, “ki določa, da se lahko do ureditve v zakonu o kolektivnih pogodbah v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti dogovorijo določene pravice in obveznosti, ki niso že urejene v zakonu, le za člane pogodbenih strank”.

Vlada tako meni, da spomladi sprejeti dogovor in istočasno podpisani aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti sledijo zakonski ureditvi “in ne pomenijo diskriminacije zaposlenih, saj so pravice do jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči zagotovljene vsem zaposlenim, ki izpolnijo s kolektivno pogodbo določene pogoje”.

Prav tako vlada poudarja, “da je članstvo v sindikatu oziroma pravica do sindikalne svobode ustavna pravica, iz katere izhaja, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno”. “Upoštevaje navedeno ni možno trditi, da vlada diskriminira javne uslužbence glede na članstvo v sindikatu, saj se zaposleni samostojno odločajo za članstvo. Reprezentativni sindikati pa prav tako samostojno oblikujejo svoje predloge, vlada pa jih v pogajalskem procesu glede na veljavne predpise in možnosti sprejema ali zavrača,” je v danes sprejetem odgovoru Tanku zapisala vlada.