Protest sindikata zdravstva in socialnega skrbstva ob predlogu sprememb zakona o socialnem varstvu

Pošiljamo protest SZSS ob predlogu sprememb zakona o socialnem varstvu, ki predlaga črtanje obveznosti, da koncesionarji delovna razmerja zaposlenih urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva in katero je predlagala poslanska skupina Državljanske liste. 

Protest je bil poslan na naslov poslanske skupine Državljanske liste, predsedniku Državnega zbora Janku Vebru ter ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anji Kopač Mrak

Iz protestnega pisma:

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, podpisnik Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivne pogodbe za javni sektor, ostro nasprotuje predlagani spremembi – črtanju obveznosti, da koncesionarji delovna razmerja zaposlenih urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.

Predlagana sprememba ni zgolj »manj zahtevna«, kakor zapiše predlagatelj, ampak posega v delovnopravni položaj vseh zaposlenih, ki zdravstvene in socialne storitve opravljajo pri delodajalcih koncesionarjih (torej zasebniki, ki opravljajo dejavnost na podlagi koncesije). Predlagana sprememba nikoli ni bila usklajena s socialnimi partnerji na področju socialnega varstva, v priprave nismo bili vključeni, niti o njej seznanjeni.

Naj opozorimo, da so koncesionarji na podlagi koncesije upravičeni do javnih sredstev, zato nikakor ni možno predlagane sprememb utemeljevati z nesorazmernimi posegi v svobodo gospodarske pobude, saj so dolžni, enako kot javni zavodi, torej z enakimi zavezami, opravljati storitve z javnimi sredstvi v javnem interesu. Obstoječa obveznost koncesionarjev zagotavlja, da vsi izvajalci javne storitve (in s tem javna sredstva) opravljajo minimalno pod enakimi standardi in normativi.