Izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je tudi letos organiziral tradicionalni izobraževalni seminar za predsednike sindikatov zavodov in druge sindikalne zaupnike. Na letošnjem seminarju v Moravskih Toplicah so bile s strani s strani strokovnjakov predstavljene aktualne teme, s katerimi se sindikalni zaupniki pri svojem delu vsakodnevno srečujejo:

Financiranje zdravstvenih storitev (Ivan Tibaut, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, direktor OE Murska Sobota)

Dodatno pokojninsko zavarovanje in Vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (Slađana Stevanović, Modra zavarovalnica)

Neverbalna komunikacija sindikalnega zaupnika (Majda Šavko, Elite izobraževanje)

V okviru strokovne ekskurzije smo si ogledali Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer nas je prijazno sprejel njen direktor Bojan Korošec, dr.med.