Gotovinsko poslovanje – omejitev na 50€

27.12.2011 so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, kjer so po novem urejene dodatne omejitve gotovinskega poslovanja.

Po spremenjenem 23. a členu Pravilnika plačilo v gotovini prejemniku fizični osebi NI več mogoče.

Vsa izplačila morajo izplačevalci po novem prejemnikom nakazovati na TRR.

Gotovinska izplačila pa so še možna za nekatere solidarnostne pomoči.

DURS poudarja, da tudi NISO VEČ MOGOČA plačila v gotovini za dobavljeno blago in opravljene storitve med poslovnimi subjekti, če plačila presegajo 50 evrov. Doslej so lahko poslovni subjekti med seboj poslovali v gotovini, če plačilo ni preseglo 420 evrov. Sedaj se ta meja znižuje na 50 evrov.

V okviru davčnoinšpekcijskih nadzorov bo DURS intenzivno preverjal, ali izplačevalci spoštujejo omenjene spremembe in bodo zoper kršitelje dosledno izrekali globe. V kolikor zavezanec v nasprotju z zakonom ne nakazuje plačil in prejemkov na transakcijske račune prejemnikov, so določene zelo visoke globe za pravne osebe, ki se gibljejo od 800 pa tja do 30.000 eur za večje gospodarske družbe. Prav tako pa za odgovorne osebe, za katere so predpisane globe v razponu od 400 do 4.000 evrov.