1. maj, in da, tudi 2. maj je naš praznik – praznik dela!

 

Kot vsako leto, tudi letos ob našem prazniku naslavljamo zahteve tako na politike kot na delodajalce, na tiste, ki tako usodno vplivajo na življenje ljudi.

Od politikov zahtevamo, da se bolj kot sami s seboj, ukvarjajo z realnimi problemi slovenske družbe. S problemi, katerih rešitev mora dati ljudem boljše življenje. Pravi problemi Slovenije so povezani z visoko stopnjo brezposelnosti, z vse težjim življenjem upokojencev, negotovostjo življenja mladih in vse manjšo zaščito zaposlenih.

Od politikov zahtevamo, da se končno odpovedo neoliberalni poti, to je poti strukturnih reform, ki slabšajo življenje tistih, ki za finančno, gospodarsko in politično krizo niso prav nič krivi.

Zahtevamo drugo pot – pot, ki bo v ospredje postavila trajnostni razvoj, ustvarjanje novih kvalitetnih delovnih mest in ustvarjanje pravnih norm, ki bodo v prvi vrsti ščitile delo in ne kapital.

Zakaj si ne bi postavili vprašanja, vprašanja v 21. stoletju, v državi članici OECD, torej v državi, ki sodi v skupino najbogatejših držav – kaj storiti, da bi delavstvo, upokojenci in mladi živeli bolje, ne pa vprašanja, kako varčevati na račun socialnih pravic.

Od delodajalcev pa zahtevamo dosledno spoštovanje delovnopravne zakonodaje, kolektivnih pogodb, da redno plačujejo socialne prispevke, plače, da spoštujejo zaposlene, da skrbe za delovne pogoje, v katerih bo zaščiteno zdravje zaposlenih, da sprejemajo takšne poslovne odločitve, ki se bodo ohranjala delovna mesta.

Da, 1. maj je velik praznik tudi zaradi razmer, v katerih se nahajamo.

Vsem članicam in članom sindikatov, združenih v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije čestitam 1. maj in želim vesele praznike!

Mag. Dušan Semolič, predsednik ZSSS