SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA SOLIDARNO PRIHODNOST S PREDSEDNIKI IZ SOCIALNIH ZAVODOV

Dne 7.11.2023 je  potekal sestanek na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Predstavnike našega sindikata sta sprejela drž. sekretar Luka Omladič in Mateja Jenko Paš. Namen sestanka, ki smo ga zahtevali z naše strani, je bil predvsem opozoriti na navzdržne (kadrovske) razmere in slabe pogoje dela v socialnem varstvu.

Naši predstavniki (predsedniki iz socialnih zavodov) so kritično opozorili zlasti na:

  • Nujnost interventnih rešitev/ukrepov za dodatno nagrajevanje obstoječega kadra (povečan obseg dela)
  • Sprejem kadrovskih standardov in normativov (zlasti za področje zdravstvene nege)
  • Zagotavljanje finančnih sredstev zavodom, stabilno financiranje
  • Problem razpršene demence in demence pri pomoči na domu – noveliranje sklepa o določitvi zavodov in delovnih mest, kjer se izplačuje dodatek po 39.čl. KPJS
  • Nujnost podaljšanja posebnega vladnega projekta za skupino J (ki se izteče konec letošnjega leta)
  • Nujnost bolj življenjskih rešitev pri novem evidentiranju delovnega časa (zlasti glede odmora med delovnim časom v službah, ki potekajo 24/7)

Državni sekretar ponovno pojasni, da se na ministrstvu zavedajo vseh težav, da ni rešitve čez noč. Kot resorno ministrstvo se trudijo maksimalno, da se problematika rešuje. Omogoča se lažje zaposlovanje tujcev, žal so pogajanja za izboljšanje plač zastala zaradi MJU. Trenutno se pripravlja interentni zakon, ki bo naslovil določene probleme in omogočil interventne rešitve za socialo na področju kadrovske politike in bo dan v javno razpravo v naslednjih dneh. Zakon o dolgotrajni oskrbi bo doprinesel k stabilnejšemu financiranju storitev, nujen pa bo širši družbeni dogovor o tem, koliko sredstev se bo namenjala za socialo.

Ob koncu je bil dogovor, da se v roku 3 mesecev srečamo ponovno in skupaj opravimo pregled opravljenega.