Psihosocialna podpora za reševalce

Reševalci smo intervencijska služba. Pri pregledu psihosocialne podpore drugim intervencijskim službam v Sloveniji, smo prišli do ugotovitve, da smo reševalci trenutno med najbolj spregledanimi. Danes, ta trenutek še vedno večina slovenskih reševalcev po zahtevnih intervencijah  ne ve kam in na koga se obrniti ob doživljanju osebnih stisk. Še huje, marsikje celo vlada vzdušje, da za reševalca nisi sposoben, če sploh doživljaš stisko, kaj šele, da bi tvegal izpostavitev in se oglasil pri psihologu v ustanovi. V tem sodobnem času, še posebej po  obdobju »Corone« je potrebno pričeti z rušenjem tega »balkanskega mišljenja«.

S tem namenom vsem slovenskim reševalcem ponujamo Program psihosocialne podpore zdravstvenim reševalcem.

Namen programa:

Omogočiti reševalcem kratke, a večkratne psihosocialne delavnice, na katerih je prvi del namenjen edukaciji iz različnih psihosocialnih vsebin, drugi del pa je namenjen debrifingu in razbremenilnemu razgovoru z reševalci. Namen kratkih, večkratnih delavnic je v tem, da reševalce ene enote počasi uvajamo v razmišljanje in učenje o preventivnih psihosocialnih vsebinah, ter jih počasi navajamo na govorjenje o svojih resničnih dilemah.

Prednosti za ustanovo in reševalce:

  • Posebnost debrinifga (2. del delavnice): ker delavnico vodi v eni oseba reševalec in psihoterapevt, se debrifing hkrati izvaja na strokovnem in psihosocialnem nivoju (v kolikor razgovore izvajajo strokovnjaki zgolj s področja psihologije je debrifing lahko le psihosocialne narave – v teh delavnicah terapevt dobro razume kaj pomeni »oživljati pacienta v jarku«)
  • Prepoznava psihosomatskih stanj reševalcev in pravočasno ukrepanje: dolgoročno pomeni manj izostankov zaradi bolniške odsotnosti.
  • Izboljšanje delovne klime kolektiva: možnost naslovitve težav in pogovor o rešitvah glede odnosa v kolektivu – poudarek na varni naslovitvi neizrečenih težav, ki kolektiv razdvojujejo.
  • Ponavljanje krajših delavnic z različno vsebino in istim načinom debrifinga: za zaupanje in razkrivanje svojih dilem reševalec potrebuje čas – v teh delavnicah ga dobi – večkrat, na nevsiljiv način.
  • Absolutna anonimnost.

Program je licenčno ovrednoten s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege.

Izvajalec:

Psihoterapija in zdravstvena preventiva Zabukovšek

Darko Zabukovšek (reševalec in psihoterapevt v eni osebi)

071 447 781

terapijazabukovsek@gmail.com

https://terapija-zabukovsek.si/