Preoblikovanje ZVPSJU – pojasnila

V priponki vam posredujemo obvestilo Modre zavarovalnice v zvezi z novostmi, ki jih leto 2017 prinaša na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja za javni sektor. Opozarjamo zlasti na omejitev enkratnih dvigov vplačanih premij. Pokojninski načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence je spremenjen in usklajen z določili ZPIZ-2, pri čemer se pridobljene pravice obstoječih članov ZVPSJU ohranijo. S pokojninskim načrtom se namreč zagotavlja pravica do dodatne in predčasne dodatne pokojnine ob upokojitvi člana in je enkratno izplačilo odkupne vrednosti sredstev dopustno zgolj vprimerih, ko zbrana sredstva znašajo manj kot 5.000 evrov.

Vsi, ki so se upokojili do 31. 12. 2016 in pravice še niso uveljavili, bodo tudi po 1. 1. 2017 imeli možnost izbire med dodatno pokojnino v obliki mesečne rente ali izplačilom v enkratni vrednosti – že pridobljene pravice se jim ohranijo. Tudi vsitisti, ki jim je prenehalo delovno razmerje v javnem sektorju in so bili vključeni najmanj 120 mesecev do 31. 12. 2016, imajo še vedno pravico do dviga odkupne vrednosti v enkratnem znesku – že pridobljene pravice se jim ohranijo. Po 1. 1. 2017 imajo v teh primerih zgolj pravico do prenosa v drug pokojninski načrt, v katerega so vključeni pri svojem novem delodajalcu ali pa pravico izkoristijo ob upokojitvi, ko bodo lahko izbrali najprimernejšo obliko doživljenjske dodatne pokojnine.

Priponka >>