Regres za letni dopust – pri aprilski plači

Skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS, št. 89, 8. 11. 2010) morajo javni uslužbenci ob letošnji aprilski plači prejeti tudi ustrezno izplačilo regresa za letni dopust. V 9. členu omenjenega dogovora je namreč določeno, da se regres za letni dopust v letih 2011 in 2012 izplača v višini 692 evrov (bruto), in sicer pri plači za mesec april 2011 in april 2012.