Mladi in sindikat

Na zadnjo sejo republiškega odbora SZSSS smo medse povabili tudi predsednica sindikata Mladi plus, Sanjo L. Trojar.  Sindikat deluje pod okriljem ZSSS. Sanja nam je predstavila njihov mlad sindikat ter njihove aktivnosti glede včlanjevanja mladih. Z njihovo pomočjo smo želeli najti morebitne nove in drugačne pristope do mladih in načine kako te vključiti v sindikalne vrste. Predsednikom sindikatov v zavodih je bila dana popotnica, da se ne bati neposredno pristopiti in nagovoriti mladih v njihovih sredinah. Dogovorili smo se tudi za aktivno sodelovanje v bodoče.

Vse dodatne informacije lahko mladi najdejo na njihovi spletni strani http://mladiplus.si