ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV

Dne 22.2.2023 je pričel veljati  Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) – https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri, s katerim  se vzpostavljajo sistemski mehanizmi za prijavo kršitve veljavnih predpisov in zaščito prijavitelja (»žvižgaca«) teh kršitev. Prijava kršitev in odprava nepravilnosti je namreč v javnem interesu in prispeva k boljši kakovosti in ustreznosti storitev, zaščiti finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske Unije ter h krepitvi pravne države in vladavine prava. S tem zakonom se tako v slovenski pravni red prenaša tudi Direktiva EU 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. ...  Preberi več

Sindikalni izlet – smučanje Sindikata reševalcev v zdravstvu Celje –  Smučišče Gerlitzen – Avstrija 26.1.2023.

Sindikat reševalcev v zdravstvu Celje za svoje člane vsako leto organizira enodnevni smučarski izlet. V letošnjem letu je naša članica Simona Šeruga organizirala smučarski izlet na Avstrijskem smučišču Gerlitzen. Smučarskega izleta se vsako leto udeleži več članov. Na sliki lahko vidite, da nam je Gerlitzen poklonil resnično idilično smučarsko pravljico. ...  Preberi več

PARAFIRAN STAVKOVNI SPORAZUM MED VLADO IN POGAJALSKO SKUPINO SINDIKATOV S PODROČJA ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA

Vodji obeh pogajalskih skupin sta 7.12.2022  parafirala stavkovni sporazum, kot posledico izvedene stavke v 16.2.2022 v zdravstvu in socialnem varstvu. Dogovor za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, ki niso bili deležni povišanja plačnih razredov v novembru 2021, prinaša višje plačne razrede, v različnem razponu. Pri tem je  dogovorjeno, da se del doseženega začne izplačevati. s 1.1.2023, preostali del s 1.4.2023 (tudi v skladu s centralnim dogovorom z javnim sektorjem). Skupina J oz. delovna mesta v J, ki niso bila deležna povišanj novembra 2021, bodo deležna povišanja za 1 pr s 1.4.2023, v skaldu s centralnim dogovorom za ves javni sektor. ...  Preberi več

5. obletnica delovanja Sindikata reševalcev v zdravstvu Celje

Sindikat reševalcev v zdravstvu Celje je dne 29.11.2022 praznoval svojo peto obletnico delovanja. Na zboru članov so ob praznovanju 5. obletnice delovanja opravili še redni letni občni zbor, ki pa je bil ob enem volilni občni zbor, saj je dosedanjemu vodstvu sindikata potekel pet letni mandat. ...  Preberi več

3. Konferenca reševalcev in urgentnih delavcev v zdravstvu 

Dne 14.11.22 je potekala 3. Konferenca reševalcev in urgentnih delavcev v zdravstvu. Predsedniki sindikatov reševalcev, ki delujejo v okviru SZSSS, so predstavili dosežene cilje na podlagi liste problematike, ki je bila sestavljen na 1. Konferenci reševalcev. Pri pregledu smo ugotovili, da smo zelo aktivno pristopili k vsakemu problemu in vse glavne deležnike/organizatorje NMP v Sloveniji (Ministrstvo za zdravje, Zbornico – Zvezo, Sekcijo reševalcev in ZZZS) opozorili na probleme s katerimi se pri vsakdanjem delu srečujejo reševalci. Posebno pozornost bomo v prihodnje v sindikatu namenili razreševanju problematike dotrajanosti reševalnih vozil, ki neposredno ogroža varnost reševalcev in pacientov. ...  Preberi več

Dobrodelni nogometni turnir

Člani Sindikata reševalcev v zdravstvu Celje so se dne 9.10.2022 udeležili 7. Dobrodelnega nogometnega turnirja intervencijskih služb v Ljubljani in s tem ponosno predstavljali naš sindikat. ...  Preberi več

Sindikat reševalcev na kolesarskem maratonu Alpe

Člana sindikata reševalcev Tomaž Horvat in Denis Ovčar, sta 3.7.22 zastopala naš Sindikat na kolesarskem maratonu Alpe 130 km in 2000 v.m. v kolesarskem dresu sindikata.
Čestitamo za odlično uvrstitev in hvala za promocijo sindikata. ...  Preberi več