Poziv zbornice

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) kot krovna strokovna organizacija in spodaj podpisani sindikati s področja zdravstvene nege pristojne že vrsto let opozarjamo na veliko Preberi več

Sporočilo za javnost po seji Predsedstva ZSSS

Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na današnji seji obravnavalo stanje socialnega dialoga v Republiki Sloveniji in stanje v pogajanjih za zakon o demografskem skladu, zakon dolgotrajni oskrbi in načrtu za okrevanje. Preberi več >>

Solidarnostna pomoč zaradi elementarne nesreče

V teh dneh se člani obračate na nas z vprašanji glede možnosti uveljavljanja solidarnostne pomoči iz naslova elementarne nesreče.

Pravico delavca do solidarnostne pomoči določata Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in tudi naša Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega Preberi več