PREGLED PRETEKLEGA DELA IN IZVOLITEV NOVEGA VODSTVA – SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA PO SVOJI 8. SKUPŠČINI NOVIM IZZIVOM NAPROTI

Pregled dela v zadnji petletki, analiza pogajanj o prenovi plačnega sistema in smernice za naslednji mandat so bile ob izvolitvi novega vodstva in organov Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) glavna naloga delegatk in delegatov 8. skupščine sindikata. V dvodnevnem dogodku so združili tudi seminar za sindikalne zaupnike in prvo sejo republiškega odbora v novem mandatu.

V  torek, 23. maja, in sredo, 24. maja, so se v bohinjskem Eco hotelu zbrali sindikalni zaupniki  oziroma delegatke in delegati sindikatov zdravstva in socialnega skrbstva  v javnih in zasebnih zavodih iz vse Slovenije. Skupaj s članicami in člani organov sindikata ter sekretarkami, ki v teritorialni obliki zagotavljajo servis njihovemu članstvu, so pregledali dosedanje delo, ga začrtali za nov mandat ter opravili potrebne volitve.

Ekipa SZSSS za novo mandatno obdobje (od leve: Gordana Kosanič (podpredsednica za področje sociale SZSSS), Alen Krklec (podpredsednik za področje zdravstva SZSSS), Mojca Šumer Korman (sekretarka SZSSS) in Aleksander Jus (predsednik SZSSS). Foto M. P.

 

Sindikalni zaupniki in zaupnice so v drugem delu prisluhnili zanimivim predavanjem o

  • zakonski zaščiti sindikalnih zaupnikov in žvižgačev,
  • oblikah asertivne komunikacije in
  • preprečevanju stresa na delovnem mestu.

O obvladovanju stresa na delovnem mestu je predaval socialni pedagog Simon Turk. Foto M. P

 

Gregor Pirjevec, vodja Centra za zaščito prijaviteljev pri Komisiji za preprečevanje korupcije, je predstavil novosti na področju zaščite žvižgačev oz. sindikalnih zaupnikov, ki jih prinaša novela Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

Sindikalni zaupniki in zaupnice so se seznanili tudi s tehnikami asertivne komunikacije. Foto. M. P

V zaključni delavnici Zinke Kosec, specialistke organizacijskega menedžmenta v Javnem zavodu Cene Štupar, so se sindikalni zaupniki in zaupnice seznanili še s tehnikami asertivnega komuniciranja; izražanja svojih mnenj, potreb in čustev na jasen in spoštljiv način, torej brez agresivnosti ali pasivnosti.