Iztrošenost reševalnih vozil v zdravstvenih zavodih

Sindikat reševalcev si že vrsto let prizadeva za bolj doslednje obnavljanje voznega parka reševalnih vozil v Sloveniji. Problematiko dotrajanosti reševalnih vozil je Sindikat reševalcev predstavil vsem ključnim deležnikom sistema NMP ( MZ, ZZZS, Zbornica – Zveza in direktorjem zdravstvenih zavodov – kjer sindikat predstavlja svoje člane). Na pobudo MZ je Sindikat reševalcev pripravil predlog obnove voznega parka reševalnih vozil. Še pred tem pa smo izvedli pregled trenutnega stanja. Vse podrobnosti najdete priponki >>