Kdo smo

Sindikat reševalcev Slovenije deluje v okviru Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije od leta 2017. Sindikalna konferenca reševalcev povezuje manjše sindikalne celice reševalcev (sindikate v zavodih) v številnih zdravstvenih zavodih po celotni Sloveniji. Kjer reševalci niso sindikalno organizirani, jih v okviru sindikata zastopamo kot individualne člane.

  • NAMEN DELOVANJA:

Konferenca je bila ustanovljena z namenom združevanja/povezovanja predsednikov sindikalnih celic reševalcev s skupnim pristopom k razreševanju problematike reševalcev na državnem nivoju. Konferenca je bila ustanovljena 12.12.2017 v Mariboru. Prvo srečanje Sindikalne konference reševalce pa je potekalo 4.9.2019 v Logarski dolini.(https://sindikat-szsss.si/2019/10/07/prva-konferenca-resevalcev-in-urgentnih-delavcev-v-zdravstvu/).

Lista skupne problematike članov sindikata reševalcev po Sloveniji:

– Sočasno pokrivanje več delovišč.

– Iztrošenost reševalnih vozil za izvajanje NMP in potrebne spremembe na področju zakonske opredelitve dotrajanosti/iz-pravnosti reševalnih vozil.

– Vrednotenje delovnih mest v NMP, kompetence za opravljanje dela.

– Poenoten sistem izobraževanja v okviru službe NMP.

– Poenotenje delovne zaščitne opreme (uniforme) ter enotna nabava le teh.

– Psihosocialna pomoč za reševalce.

– Nadzor nad izvajanjem Pravilnika o službi NMP.

– Vrednotenje dodatka za delo ponoči.

  • Cilji Sindikata reševalcev:

– Ureditev delovno pravnega položaja reševalcev v sistemu NMP Slovenije.

– Izboljšanje delovnih pogojev za reševalce v njihovem delovnem okolju / zavodu.

– Doseči ustrezno finančno ovrednotenje delovnega mesta reševalec v nujnih reševalnih in

nenujnih reševalnih prevozih.