Po 11 letih novi kadrovski standardi in normativi socialnovarstvenih storitev

Minister Janez Cigler Kralj je podpisal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (pravilnik), ki prinaša spremembe normativov za zaposlene v domovih za starejše, posebnih socialnovarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter spremembe na področju storitve osebna pomoč. Spremembe pravilnika določajo, da se bo do leta 2030 število zaposlenih v obstoječi mreži izvajalcev povečalo za več kot 2200 zaposlitev.

https://www.gov.si/novice/2022-04-19-po-11-letih-novi-kadrovski-standardi-in-normativi-socialnovarstvenih-storitev/

Naj spomnimo. Gre za (delno) uresničitev stavkovnih zahtev iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018. Zlasti pa gre za intenzivno delo delovnih skupin v zadnjem letu, v katerih smo sodelovali tudi predstavniki sindikatov. Gre za izjemno pomembno področje, za ureditev katerega si sindikati prizadevamo že vrsto let. Kadrovski SN so namreč, ob ustreznem plačilu za delo, tisti, ki zagotavljajo varno in kakovostno obravnavo uporabnikov. Predvsem pa zagotavljajo boljše delovne pogoje (zlasti pogoje, ki se nanašajo na delovni čas) ter posledično manjšo obremenjenost zaposlenih, zaradi katerih se nam v zdravstvu in sociali dogaja »beg delovne sile«.

Tudi tokratne spremembe niso idealne in bi si želeli več in hitreje, vendar ocenjujemo, da je glede na projekcije dotoka ustreznega kadra v socialni oskrbi to pomemben in realen premik. Zagotovo pa si bomo tudi v bodoče prizadevali za njihovo izboljšanje in nadgradnjo, zlasti za področje zavodov za usposabljanje in VDC-je, ki so v določenem delu ostali še nerealizirani.

Žal, pa bomo očitno morali na kadrovske standarde in normative za zdravstveni del (za zdravstveni kader tako v zdravstvu kot v sociali) počakati na novo vlado in novega ministra ter nadaljevati sindikalno pritisk in s tem dokončno uresničitev stavkovnih zahtev.