Sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva za 16. februar 2022 napovedujejo stavko – izjava za javnost

  1. 1. 2022 Vsem medijem

Spoštovani,

reprezentativni sindikati v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege smo z vladno stranjo v novembra 2021 sklenili Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Ur. l. RS, št. 181/21, v nadaljevanju Dogovor). V pogajanjih, ki smo jih zaključili novembra 2021, je namreč ostalo nenaslovljenih še precejšnje število profilov v obeh dejavnostih.

V 3. členu Dogovora smo se tako vladna kot sindikalna stran zavezali, da najkasneje do 15. 1. 2022 pričnemo pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 24. aprila 2022.

Sindikati smo vladno stran večkrat pisno pozvali k začetku drugega kroga pogajanj, vladna stran pa z obvestilom o nepričetku drugega kroga pogajanj neposredno krši sklenjeni Dogovor, ki ima naravo kolektivne pogodbe in katerega kršitev ima za posledico tudi plačano stavko v obeh dejavnostih.

V četrtek, 20. 1. 2022, je Vlada RS sprejela izhodišča za pogajanja o spremembah v okviru Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (plačna skupina E1), in  sicer vsem enako in vsem za 6 plačnih razredov. NI pa sprejela izhodišč za pogajanja v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva kot tudi ne v okviru Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, s čimer neposredno krši Dogovor.

V sindikatih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva smo razočarani in ogorčeni nad izhodišči, ki jih je sprejela Vlada RS. Potezo vladne strani razumemo kot ponižujoč odnos do vseh ostalih zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki niso zdravniki in ki kljub ali ravno zaradi reševanja epidemiološke situacije vlagajo maksimalne napore pri opravljanju svojega poslanstva. Novembrski dvig plač je povzročil nastanek plačnih nesorazmerij znotraj timov in namen pogajanj z začetkom do 15. 1. 2022 je bil odprava teh nesorazmerij z dvigom plač tistim zaposlenim, ki v pogajanjih leta 2021 niso bili deležni dviga plač ali pa je bil ta dvig minimalen. V že tako težke delovne pogoje je Vlada RS s svojim ignoriranjem pozivov k pogajanjem vnesla nemir in povzročila krhanje medsebojnih odnosov v timu in s tem še dodatno spodbudila zaposlene, da odhajajo iz obeh dejavnosti. Sindikati vladne nepripravljenosti na začetek pogajanj ne moremo razumeti drugače, kot da gre za namensko rušenje sistema javnega zdravstva in socialnega varstva.

Ker Vlada RS ni spoštovala Dogovora, ki ga je podpisala in ni pristopila k pogajanjem oziroma na svoji seji dne 27. 1. 2022 ni sprejela izhodišč za pogajanja za preostala delovna mesta, reprezentativni sindikati v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva za 16. februar 2022 napovedujemo stavko, s stavkovnimi zahtevami: 

  1. Takojšen začetek pogajanj za vsa delovna mesta v zdravstvu in socialnem varstvu, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami v skladu z Dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Ur. l. RS, št. 181/21).
  2. Sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu, v skladu s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS, SZSVS in SDZNS (Ur. l. RS, št. 80/2018) ter Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev med Vlado RS in sindikati, vključenimi v Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 80/2018).

O podrobnostih glede izvedbe stavke vas bomo pravočasno obvestili.

S spoštovanjem,

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Irena Ilešič Čujovič l. r.

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Aleksander Jus l. r.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Slavica Mencingar l. r.

Sindikat medicinskih sester FLORENCE Pergam

Miha Benet l. r.

Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in Sindikat Kliničnega centra Ljubljana

Vladimir Lazić l. r.

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM

Damir Domjan l. r.

Sindikat laboratorijske medicine SILMES

Mojca Završnik l. r.

Sindikat sevalcev Slovenije – PERGAM

Grega Praprotnik l. r.

SINCE 07 – Sindikat centrov za socialno delo

Perica Radonjič l. r.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Branimir Štrukelj l. r.

SPUKC – sindikat zdravstva Slovenije

Mateja Klep Breskvar l. r.