Zaključek pogajanj za anekse h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – izjava za javnost

Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege so z vladno stranjo na današnji seji pogajalske komisije uskladili predlog dogovora ob zaključku pogajanj ter vsebino aneksov k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi. Več >>>