Poziv zbornice

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) kot krovna strokovna organizacija in spodaj podpisani sindikati s področja zdravstvene nege pristojne že vrsto let opozarjamo na veliko kadrovsko podhranjenost, na neprimerne delovne pogoje in nedostojno nizko plačilo za odgovorno delo, ki ga
opravljajo izvajalci zdravstvene in babiške nege. Več >>