Redna delovna uspešnost v javnem sektorju ponovno od 1.7.2020 dalje

Z dnem 30.6.2020 preneha veljati eden izmed dolgotrajnih varčevalnih ukrepov in sicer neizplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Od 1. julija 2020 dalje  se tako lahko prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

V prilogi najdete podrobnejša  pojasnila oziroma usmeritve glede izplačila redne delovne uspešnosti (RDU) ob upoštevanju veljavnih določb zakona in KPJS. Spodaj zgolj nekaj poudarkov:

  • Za leto 2020  se za redno delovno uspešnost pri delodajalcu v javnem sektorju nameni 2% sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev (julij – december)
  • V skladu z 22.a čl. ZSPJS lahko redna delovna uspešnost javnega uslužbenca letno znaša največ dve osnovni mesečni plači (pri tem se kot osnova upošteva višina osnovne plače JU v mesecu decembru preteklega leta). Ker se bo v letošnjem letu redna delovna uspešnost izplačevala še le od 1.7., lahko JU prejmejo v letu 2020 sorazmerni delež, kar pomeni največ eno osnovno plačo, saj se uspešnost izplačuje za polovico leta.
  • KPJS določa kriterije in merila za ugotavljanje RDU v 31.čl.: znanje in strokovnost; kakovost in natančnost; odnos do dela in delovnih sredstev; obseg in učinkovitost dela; inovativnost. Vsak kriterij se točkuje z 1 točko, največje skupno število je tako lahko 5 točk. Pogoj za izplačilo redne delovne uspešnosti je nadpovprečni delovni rezultat v okviru rednega dela. Javne uslužbence ocenjuje predstojnik oziroma nadrejeni.
  • Postopek ugotavljanja RDU se lahko izvede mesečno, trimesečno ali 2x letno.
  • Vsota točk posameznega javnega uslužbenca (ime, priimek, število točk) se objavi znotraj delodajalca oziroma organizacijske enote.
  • Letni obseg sredstev za RDU pri delodajalcu mora biti izplačan v celoti, ne glede na poslovni rezultat.