Poziv Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije Vladi RS, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije v imenu zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu apelira  Več…