Poziv pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja ministru za javno upravo

Prilagamo  poziv pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja ministru za javno upravo in je zlasti  vezano na izplačilo dodatka po KPJS (delo v rizičnih razmerah). Naj spomnim, naš sindikat je tovrsten poziv Vladi in ministrom poslal že v petek, takoj po imenovanju. V Sindikatu zdravstvu in socialnega skrbstva Slovenije bomo zahtevali in vztrajali, da zaposleni v zdravstvu in sociali, ki so v teh razmerah  razglašene epidemije  dolžni opravljati svoje delo, za vse ure tako opravljenega dela prejmejo dodatek v višini 65%.

Ostanite zdravi!