Izobraževanje Psihosocialna podpora zdravstvenim reševalcem

V Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije in Konference reševalcev in urgentnih delavcev v zdravstvu smo pričeli z izvajanjem izobraževanja Program psihosocialne podpore zdravstvenim reševalcem.

Poklic zdravstvenega reševalca je zagotovo eden izmed poklicev, ki je najbolj izpostavljen psihofizičnim naporom. Potrjen je izjemen negativen vpliv dela reševalca na njegovo osebno življenje in psihofizično zdravje. S programom želimo reševalcem omogočiti kratke psihosocialne delavnice ter strokovno voden razbremenilni razgovor.  S postopnim uvajanjem krajših psihosocialnih delavnic, dobijo reševalci možnost edukacije koristnih preventivnih psiholoških vsebin ter razbremenitev lastnih težkih emocionalnih spominov. Delavnica traja 180 min., v skupini od 5 do 10 udeležencev.

Izvajalca: Sabina Kračun, mag. zak. in druž. štud., DMS in  Darko Zabukovšek, mag. zak. in druž. štud., reševalec.

Program je s strani Zbornice – Zveze zdravstvene in babiške nege ovrednoten  s 4 licenčnimi točkami za pasivne udeležence.

Podrobnosti o vsebini in načinu izvajanja na szsss@sindikat-zsss.si