Sestanek sindikatov s področja sociale na MDDSZ

Dne 15.5.2014, je bil na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na pobudo novega v.d. generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve mag. Nace Kovača sklican sestanek z reprezentativnimi sindikati s področja sociale. Namen sestanka je bil predstaviti odprte zadeve po posameznih področjih ter dogovor o nadaljnjem sodelovanju.

Glede na aktualne napovedi o nadaljnjem varčevanju v javnem sektorju je bilo izpostavljeno vprašanje standardov in normativov socialnovarstvenih storitev in zdravstvene nege ter zmanjševanje števila zaposlenih. Po besedah v.d. direktorja, je stališče ministrstva jasno. Zaradi zaščite dosedanjega obsega pravic na področju sociale, sprememba normativov in standardov in posledično zmanjševanje števila zaposlenih v sociali ni možno. Za uveljavitev standardov in normativov na področju zdravstvene nege v sociali pa je nujna vključitev in sodelovanje nosilnega ministrstva, to je Ministrstvo za zdravje in tudi ZZZS.

Na sestanku je bila nadalje izpostavljene aktualna problematika tudi po posameznih zavodih (delovni čas, preobremenjenost, nespoštovanje kolektivne pogodbe oz. pravilnikov, reorganizacije zavodov..).

Ob zaključku je bilo dogovorjeno, da se v prihodnje podobna srečanja organizirajo predvidoma vsake tri mesece.