SEMINAR ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE SZSSS

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije je v mesecu juniju in sicer v času od 11. do 12. junija 2014, v Rimskih termah, organiziral tradicionalni izobraževalni seminar za predsednike sindikatov zavodov in druge sindikalne zaupnike. Gre za izobraževanje na podlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Ta določa, da sindikalnemu zaupniku pripadajo dodatni dnevi za organizirano izobraževanje, s pravico do nadomestila plače in plačila stroškov za izobraževanje.

Na letošnjem seminarju so bile s strani uspešne (zlasti na področju zdravstva) mediatorke Anke Stojan,univ.dipl.psih. predstavljene mediacijske veščine ter načini reševanja sporov na delovnem mestu. Delavnica je obsegala teme odnosov na delovnem mestu tako med zaposlenimi kot zaposlenimi in zunanjimi sodelavci. Udeleženci so se na praktičnih primerih učili veščin, kako razrešiti spor, razumeti raznolikost in poiskati konsenz.

Ob zaključku drugega dne seminarja je bila izvedena še zadnja redna seja RO pred letnimi dopustu.