PRVA IZJAVA ZVEZE SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE OB DANAŠNJEM SPREJETJU SPREMEMB ZAKONA O MINIMALNI PLAČI

V Državnem zboru so poslanci danes soglasno izglasovali spremembo definicije minimalne plače, s katero se iz nje izločajo dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo.

Danes je za delavce, prejemnike minimalne plače velik dan. Popravlja se namreč definicija minimalne plače zaradi katere so do sedaj vsi, ne glede na pogoje dela, prejemali enako plačilo v višini 790,73 EUR bruto.

Po 20 letih se tako odpravlja neenaka obravnava delavcev, prejemnikov minimalne plače, ki opravljajo svoje delo v neugodnem delovnem času (ponoči, v nedeljah in na proste dneve po zakonu) in ki sedaj prejmejo enako plačilo kot tisti delavci, prejemniki minimalne plače, ki dela v teh pogojih ne opravljajo. Prav tako se odpravlja neenaka obravnava zaposlenih znotraj istega podjetja, saj je danes priznan in izplačan dodatek za delo v neugodnem delovnem času, v skladu z zakonom o delovnih razmerjih le tistim zaposlenim katerih plača presega minimalno plačo. V ZSSS smo veseli, da so poslanci DZ prepoznali krivico, s katero se soočajo najranljivejši na trgu dela, torej tisti, ki delajo cel mesec pa zaslužijo tako malo, da morajo dostikrat pomoč iskati še na Rdečem Križu in Karitasu, da sploh lahko preživijo, in da so podprli naš predlog sprememb zakona. Ta težko pričakovana sprememba definicije minimalne plače bo delavcem olajšala življenje in obenem vsaj delno odpravila neenako obravnavo zaposlenih, prejemnikov minimalne plače. 

Goran Lukič
Samostojni svetovalec ZSSS za politike zaposlovanja, notranje informiranje in spletno komuniciranje