PODPIS ANEKSOV

Pretekli petek, 18. maja, je 21 od 33 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, podpisalo anekse h kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in k pogodbam dejavnosti in poklicev. 

Aneksi bodo začeli veljati dan po uveljavitvi varčevalnega zakona, kar pa bi se lahko zavleklo zaradi referendumske pobude o tem zakonu. Kvorum je bil sicer dosežen, saj ga morajo za veljavnost podpisati reprezentativni sindikati najmanj štirih različnih dejavnosti v javnem sektorju, katerih skupno število članstva presega 40 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju.

Med vlado in predstavniki policijskih sindikatov, ki so pred dnevi vložili pobudo za referendum o zakonu za uravnoteženje javnih financ tečejo pogovori. Ali in kako bo pobuda vplivala na začetek veljavnosti zakona, ki zaradi vložene pobude še ni bil objavljen, in s tem kolektivnih pogodb, bo znano v prihodnjih dneh.